Som byggherre är du enligt Plan- och bygglagen (PBL) ytterst ansvarig för allt som händer på ditt bygge. Därför kan det kännas tryggt med en erfaren och certifierad kontrollansvarig som bryr sig. Vi är med i hela processen från att upprätta kontrollplan till att slutligen avge ett färdigt utlåtande.

Våra konsulter har många års erfarenhet av kontrollansvar och är certifierade med behörighetsklass K enligt DNV. Ert bygge är tryggt i våra händer.

kontrollansvar