Kvillebäcken

Besiktningsarbeten samt div projektadministrativa uppdrag för Kvillebäcken.
Derome Mark & Bostad
90 lägenheter
2014-15