Vi har besiktigat många olika typer av fastigheter. Dessa är bland annat villor, radhus, flerfamiljshus, kontor, lagerbyggnader, industrihallar, idrottshallar, skolor, förskolor och kyrkor. Här hittar ni ett urval av våra projekt inom besiktning, kontrollansvar samt ledning.