Vår främsta styrka finns i vårt engagemang. Som ett litet byggkonsultföretag har vi insett hur en nära och lyhörd kontakt med våra beställare gynnar hela produktionskedjan – från planering till slutresultat. Samma passion för byggen har existerat hos tidigare generationer Oldenskiöld. Den kunskap de lämnade efter sig, använder vi idag för att genomföra hållbara byggen som framtida generationer kan känna sig trygga i.

Vi vänder oss huvudsakligen till bygg- och fastighetsföretag. Ni hittar oss på Burggrevegatan 29 i den stora småstaden Göteborg. Varmt välkomna att besöka eller kontakta oss!

Bild-4